Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг щодо отримання, продовження строку дії дозволу та внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ⇒ 

/sites/sum/files/kartky_ynozem_zmyny_15.11.2020.docx

/sites/sum/files/nakaz_1.pdf