18.10.2021 | 10:43

Швидкий розвиток інноваційних технологій вимагають від сучасної людини додаткових навичок та вмінь. Цифрова компетентність посідає провідне місце серед основних ключових компетентностей як особистості так і професіонала. Служба зайнятості завжди працює над вдосконаленням додаткових компетенцій своїх клієнтів задля підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці.

Продовжуємо співпрацю з Центром освіти дорослих та німецькою асоціацію освіти дорослих – DVV International. З 11 по 13 жовтня 2021 року в Державному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» пройшла навчання чергова група слухачів з основ цифрової компетентності. Вчили роботі з електронною поштою та іншими месенджерами, знайомилися з браузерами, сайтами та їх можливостями, соціальними мережами. Особлива увага приділена ризикам та шахрайству в Інтернеті та як не стати їх жертвами.