1. Зареєстровані безробітні мають право на:

1) безоплатне одержання від Центру зайнятості:

послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру;

консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії);

інформації про свої права та обов'язки як безробітного;

відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;

2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до законів України ,,Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та ,,Про зайнятість населення”;

3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру;

4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

2. Зареєстровані безробітні зобов'язані:

1) самостійно або за сприяння Центру зайнятості, здійснювати активний пошук роботи, шляхом вжиття цілеспрямованих заходів до працевлаштування, та взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;

2) відвідувати Центр зайнятості, в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів;

3) своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм матеріального забезпечення, надання соціальних послуг та припинення реєстрації;

4) у разі виїзду за межі України з метою працевлаштування чи здійснення іншої діяльності, повідомити про це Центр зайнятості;

5) дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню.

3. Відповідальність за достовірність поданих Центру зайнятості, даних та  документів, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, покладається на зареєстрованого безробітного.

Анонс/Подія: 
Анонс події